Proces badania klinicznego - czytaj dalej

1
2
3
4
5
6
Precyzyjny dobór ośrodków do badań
eSource Recruiter
Rekrutacja pacjentów
eSource Recruiter
Zarządzanie procesem badania
eSource Manager
Kontrolowanie i rozliczanie usług eSource Manager
Monitorowanie badania klinicznego eSource Viewer
Nadzór nad dokumentacją badania
eSource Viewer

Badania kliniczne umożliwiają wprowadzenie na rynek nowych leków i wyrobów medycznych, sprawdzając ich bezpieczeństwo i skuteczność. Ich efektem jest zastosowanie w praktyce medycznej nowych metod leczenia i zapobiegania chorobom, co realnie wpływa na zdrowie i życie milionów ludzi na całym świecie.

Badania kliniczne to kosztowny (średnio 590 mln USD) i czasochłonny (około 8 lat) proces, który pochłania aż 68% kosztów wprowadzenia nowego leku na rynek. To proces złożony, przeprowadzany według ściśle określonych zasad, tak, aby zapewnić maksymalną ochronę jego uczestników.

W procesie tym ze względu na czas jego trwania, dużą liczbę interesariuszy i obwarowania prawne napotyka się na liczne bariery i problemy. MONITOR to pakiet narzędzi, które go usprawniają. Przynosi realne oszczędności finansowe i minimalizuje ryzyko pomyłek i opóźnień. Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami MONITOR. 

O Monitorze

MONITOR wspiera proces badań klinicznych, dostarczając innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-technologicznych. Projekt realizowany jest przez dwie spółki kapitałowe współpracujące ze sobą: Monitor CR sp. z o.o. oraz Monitor SM sp. z o.o.

Monitor CR sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Horyzont 2020, SME Instrument, Phase I. Realizujemy analizy możliwości wdrożenia naszych rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej.

Zespół

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak – pomysłodawca projektu Monitor, udziałowiec spółek Monitor CR i Monitor SM, odpowiedzialny za relacje z klientami, a także nadzór merytoryczny nad projektem. W jego zakres obowiązków wchodzi: stałe monitorowanie, kontrola, egzekwowanie i przyjmowanie wyników prac R&D dotyczących rozwoju tworzonego oprogramowania i jego testy pilotażowe. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań klinicznych, w tym w większości na stanowiskach menedżerskich. Realizował projekty badań klinicznych na każdym ich etapie – od rekrutacji przez monitoring aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

  • mariusz.olejniczak@interia.pl
  • +48 694 428 500
  •  
INVESTIN

Grupa INVESTIN rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-upów oraz wszechstronne doradztwo w obszarze globalnego rynku innowacji. Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie finansowania i transakcji kapitałowych zapewnia odpowiednie możliwości i kompetencje do pozyskiwania najlepszych technologii i rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. 

INVESTIN przekształcił innowacyjny pomysł MONITOR z poziomu idei w rozwiązanie biznesowe gotowe do pozyskania pierwszej rundy finansowania i wdrożenia rynkowego. Opracowano szczegółową analizę rynku i konkurencji, model biznesowy i finansowy, biznesplan i pełną dokumentację inwestycyjną. INVESTIN aktywnie wspiera zespół Monitora zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie. Zapewnia dostęp do swojego know-how i kontaktów biznesowych. 
www.investin.pl

Inwestorzy

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o – spółka stworzona w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zarządzająca Life Science Parkiem, a także oferująca komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców działających w branży nauk przyrodniczych – w tym m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm, usługi związane z badaniami kontraktowymi i klinicznymi – i prowadząca liczne akcje edukacyjne. Założycielem i jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który posiada 100 % udziałów w spółce. Więcej informacji na:www.jci.pl

JCI Venture Sp. z o.o.

Specjalistyczny fundusz inwestujący w projekty podwyższonego ryzyka w branży life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. i zarządza portfelem inwestycyjnym, w którego skład wchodzi kilkanaście spółek rozwijających m.in. leki innowacyjne, leki generyczne i wyroby medyczne. Udziałowcami JCI Venture Sp. z o. o. są Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. i SATUS Venture Sp. z o. o.

European Venture Investment Group

European Venture Investment Group to grupa funduszy inwestycyjnych utworzona w 2012 roku z inicjatywy prywatnych aniołów biznesu. W ostatnim roku fundusz dokonał inwestycji na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych w ramach portfela projektów typu seed. Wsparł spółki z sektora IT, e-commerce, medycyny i elektroniki i OZE. Fundusz nie ma preferencji branżowych ani sektorowych. Od chwili kiedy zaangażuje się kapitałowo w daną inicjatywę biznesową, dzieli się z nią doświadczeniem i szerokimi kontaktami biznesowymi i aktywnie ją wspiera, budując wraz z nią wartość przedsiębiorstwa. Więcej informacji na: www.evig.pl