Proces badania klinicznego

do góry

MONITOR

usprawnia organizację procesu badawczego i ogranicza koszty monitorowania prowadzonych badań – nawet do 40%.

Narzędzia MONITOR pomagają firmom farmaceutycznym zwiększać efektywność i skuteczność rekrutowania ośrodków, w których realizowane są badania kliniczne. Zdecydowanie podnoszą jakość zarządzania badaniami klinicznymi przez ośrodki. Ograniczają też koszty monitorowania badań, które stanowią od 20 do 40% kosztów procesu badawczego, zastępując część bezpośrednich wizyt w szpitalach zdalnym monitorowaniem dokumentacji medycznej.

do góry

Narzędzia Monitor

eSource Recruiter

Ułatwia proces feasibility, dostarczając obiektywnych danych o ośrodkach i umożliwiając wymianę informacji on-line.

precyzja
– baza ośrodków, badaczy i pacjentów oraz możliwość określenia kryteriów wyszukiwania umożliwiają skuteczny dobór uczestników badania

szybkość
– skrócenie czasu doboru właściwych ośrodków i rekrutacji pacjentów dzięki systemowi funkcjonalności: wstępnej selekcji, tworzeniu kwestionariuszy feasibility, możliwości ich wypełniania on-line i systemowi powiadomień

oszczędność
– zmniejszenie kosztów rekrutacji dzięki wyeliminowaniu nieodpowiednich ośrodków na samym początku i skróceniu czasu wymiany informacji

Jeśli chcesz zapytać o eSource Recruiterskontaktuj się z nami

eSource Manager

Ułatwia ośrodkowi zarządzanie badaniem klinicznym od momentu negocjacji umowy ze sponsorem po zamknięcie projektu.

standaryzacja procesu
– ujednolicenie procedur i dokumentów, precyzyjne określenie ról i zadań uczestników procesu

efektywność
– zmniejszenie opóźnień i ryzyka pomyłek podczas rozliczania badania dzięki ciągłemu kontrolowaniu planu i budżetu

pełna kontrola
– sprawdzanie procedur na bieżąco – zrealizowanych i niezrealizowanych według planu i budżetu, wgląd do aktualnej dokumentacji na każdym etapie badania

Jeśli chcesz zapytać o eSource Managerskontaktuj się z nami

eSource Viewer

Umożliwia zastąpienie części bezpośrednich wizyt Monitorów (CRA) w ośrodku, zapewniając zdalny dostęp do danych

oszczędność
– redukcja kosztów monitorowania nawet o 40% dzięki zastąpieniu części wizyt bezpośrednich zdalnym dostępem do danych

szybkość
– zdalny dostęp do danych (dla osób uprawnionych, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa), możliwość ich weryfikowania i edytowania w wybranym miejscu i czasie

efektywność
– usprawnienie przepływu informacji między ośrodkiem a sponsorem dzięki umożliwieniu wglądu do danych 24 godziny na dobę

Jeśli chcesz zapytać o eSource Viewerskontaktuj się z nami

do góry

Inwestorzy

Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o. o – spółka stworzona w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zarządzająca Life Science Parkiem, a także oferująca komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców działających w branży nauk przyrodniczych – w tym m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm, usługi związane z badaniami kontraktowymi i klinicznymi – i prowadząca liczne akcje edukacyjne. Założycielem i jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który posiada 100 % udziałów w spółce. Więcej informacji na: www.jci.pl

JCI Venture sp. z o.o. – specjalistyczny fundusz inwestujący w projekty podwyższonego ryzyka w branży life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. i zarządza portfelem inwestycyjnym, w którego skład wchodzi kilkanaście spółek rozwijających m.in. leki innowacyjne, leki generyczne i wyroby medyczne. Udziałowcami JCI Venture sp. z o. o. są Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o. o. i SATUS Venture sp. z o. o.

European Venture Investment Group – (EVIG)

European Venture Investment Group to grupa funduszy inwestycyjnych utworzona w 2012 roku z inicjatywy prywatnych aniołów biznesu. W ostatnim roku fundusz dokonał inwestycji na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych w ramach portfela projektów typu seed. Wsparł spółki z sektora IT, e-commerce, medycyny i elektroniki i OZE. Fundusz nie ma preferencji branżowych ani sektorowych. Od chwili kiedy zaangażuje się kapitałowo w daną inicjatywę biznesową, dzieli się z nią doświadczeniem i szerokimi kontaktami biznesowymi i aktywnie ją wspiera, budując wraz z nią wartość przedsiębiorstwa. Więcej informacji na www.evig.pl

 

Partnerzy wdrożeniowi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – jeden z polskich szpitali publicznych wiodących pod względem liczby i jakości realizowanych badań klinicznych, obecnie prowadzi około 50 projektów badawczych, w których trwa rekrutacja uczestników badania. Partnerstwo w ramach projektu MONITOR polega na współpracy przy tworzeniu i testowaniu narzędzi, a docelowo na ich wdrażaniu i korzystaniu z nich przez Biuro Badań Naukowych i Klinicznych i badaczy.