We empower you to bring the cure

Monitor CR – tworzymy oprogramowanie dla badań klinicznych, wspierające rekrutację, zarządzanie procesem i monitorowanie danych.

Wartości Monitor CR:

Jesteśmy zorientowani na pacjenta – zapewniamy wsparcie procesu badań klinicznych dbając o jakość i bezpieczeństwo danych medycznych uczestników badań

Stosujemy technologię IT jako narzędzie innowacji procesowej w badaniach klinicznych

Kwestionujemy status quo – zmieniamy nieproduktywne i kosztochłonne procesy w działania zorientowane na efekty

Zwiększamy jakość i bezpieczeństwo danych

Nawiązujemy współpracę i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami w procesie badań klinicznych

Stosujemy zasadę maksymalnego wykorzystania istniejących danych i zasobów

Gwarancja jakości Narzędzi Monitor poprzez:

 

 

 

 

 

Zaangażowanie w tworzenie i testowanie oprogramowania wiodących

na rynku polskim podmiotów z branży badań klinicznych:

Integrację z systemami HIS liderów rynku

Spełnienie wymogów FDA i EMA dotyczących oprogramowania

wykorzystywanego w badaniach klinicznych: 

  • FDA 21 CFR Part11
  • General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff
  • Guidance for Industry. Computerized Systems Used in Clinical Investigation
  • EUDRALEX Volume 4 Annex 11
  • EMA Reflection paper on expectations for electronic source data and data transcribed to electronic data collection tools in clinical trials

Zgodność z prawem w zakresie badań klinicznych

i ochrony danych osobowych potwierdzona przez:

Pełną anonimizację danych medycznych uczestników badań klinicznych,

przechowywanych na najbezpieczniejszych serwerach w Polsce: