Monitor CR wśród beneficjentów Horyzontu2020

Z radością i dumą chcielibyśmy ogłosić, że projekt mający na celu rozwój narzędzi Monitor został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Horyzont2020, SME Instrument w konkursie Open Distruptive Innovation Scheme. Tym samym Monitor CR znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Europie!

Nasz projekt jest jednym ze 189, które zostały wybrane spośród 1995 propozycji złożonych do Komisji Europejskiej w lutym 2016 roku. Jak dotąd tylko 36 firm z Polski otrzymało dofinansowanie w ramach Fazy I SME Instrument! Cieszymy się, że jesteśmy jedną z nich.

Dofinansowanie w kwocie 50 000 euro pozwoli nam na przeprowadzenie kompleksowych badań i analiz rynku europejskiego oraz na przygotowanie biznes planu obejmującego skalowanie naszych rozwiązań na inne kraje Unii Europejskiej. Jednak pozytywna opinia Komisji Europejskiej dotycząca naszego projektu jest dla nas doskonałym potwierdzeniem tego, że nasze rozwiązania są innowacyjne, mają ogromny potencjał rozwojowy i są potrzebne na rynku europejskim.

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować udziałowcom spółek Monitor CR i Monitor SM oraz naszym Partnerom Wdrożeniowym za wsparcie, zaufanie i nieoceniony wkład w rozwój projektu Monitor, a także firmie GAEU Consulting za pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.