eSource Manager

usprawnia zarządzanie badaniem w ośrodku

Oprogramowanie eSource Manager (dla szpitali realizujących badania kliniczne) ułatwia zarządzanie procesem badania klinicznego od momentu negocjacji umowy ze sponsorem, poprzez monitoring procedur w ramach badania, po rozliczenie i zamknięcie projektu.

Funkcjonalności eSource Manager

 1. Integracja z systemem informatycznym szpitala, pozwalająca na wykorzystanie istniejących zasobów danych z jednoczesną pełną anonimizacją danych osobowych.
 2. Wsparcie procesu zarządzania badaniami klinicznymi od negocjacji umowy ze sponsorem, poprzez realizację badania, po rozliczenia i archiwizację dokumentacji:
  • Tworzenie projektu: harmonogram, plan badania i cennik procedur medycznych
  • Tworzenie zespołu: badacze, pracownicy administracyjni, prawnicy
  • Wyszukiwanie pacjentów z bazy danych medycznych eHR oraz przypisywanie pacjentów do określonych projektów
  • Cała dokumentacja źródłowa i dokumentacja badania w 1 miejscu
 3. Bieżące monitorowanie przebiegu badania na podstawie utworzonego planu, monitoring zrealizowanych procedur dla każdego pacjenta, wgląd do zanonimizowanych danych medycznych z eHR dla pracowników administracyjnych
 4. Wsparcie rozliczeń i eliminacja pomyłek – na podstawie cennika oraz zestawień zrealizowanych procedur, rozliczenia ze sponsorem badania, procedury w ramach badania nie są kierowane do rozliczeń z NFZ

Korzyści dla ośrodka z wykorzystania eSource Manager

 • standaryzacja procesu
  ujednolicenie procedur i dokumentów, precyzyjne określenie ról i zadań uczestników procesu
 • efektywność 
  zmniejszenie opóźnień i ryzyka pomyłek podczas rozliczania badania dzięki ciągłemu kontrolowaniu planu i budżetu
 • pełna kontrola
  sprawdzanie procedur na bieżąco – zrealizowanych i niezrealizowanych według planu i budżetu, wgląd do aktualnej dokumentacji na każdym etapie badania
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania i możliwości wdrożenia eSource Manager skontaktuj się z nami

Warte podkreślenia

eSource Manager pozwala wykorzystać istniejące zasoby i dane ośrodka w bardziej efektywny sposób, aby ułatwić zarządzanie procesem badań klinicznych, które są w nim realizowane.

Jak wykazały kontrole NIK w procesie badań klinicznych i ich rozliczeń pomiędzy ośrodkiem, a sponsorem może dochodzić do nieprawidłowości i pomyłek, polegających na błędnym kwalifikowaniu procedur medycznych wykonanych w ramach badania do rozliczenia z NFZ. eSource Manager pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu problemów, wykorzystując dane standardowo gromadzone w procesie leczenia pacjenta, który jednocześnie uczestniczy w badaniu klinicznym. Dzięki integracji z systemem informatycznym ośrodka, eSource Manager nie wymaga od badacza żadnych ponadstandardowych aktywności związanych z uzupełnianiem dokumentacji.

Ponadto eSource Manager zapewnia jednostkom administracyjnym szpitala, odpowiedzialnym za kontraktowanie badań, nadzór nad ich przebiegiem i rozliczenia, bieżący wgląd w zrealizowane proceduty medyczne i tym samym stałą kontrolę nad procesem. Wszystkie niezbędne w tym zakresie dane są w jednym miejscu, a dostęp do nich na określonych poziomach mają uprawnieni użytkownicy oprogramowania eSource Manager.