eSource Viewer

zapewnia zdalne monitorowanie badania

Oprogramowanie eSource Viewer (dla sponsorów i CRO) umożliwia zastąpienie części bezpośrednich wizyt Monitorów (CRA) w ośrodku, zapewniając zdalny dostęp do zanonimizowanych danych medycznych uczestników badań.

Funkcjonalności eSource Viewer

 1. Zdalny dostęp do danych źródłowych z elektronicznej dokumentacji medycznej celem weryfikacji danych wpisanych do eCRF oraz sprawdzenia poprawności procedur w badaniu bez konieczności osobistej wizyty w ośrodku:
  • Lista projektów, do których CRA jest przypisany
  • Lista monitorowanych ośrodków
  • Lista uczestników z dostępem do ich danych medycznych, bez danych osobowych
  • Możliwość flagowania poszczególnych rekordów, dodawania notatek
 2. Bieżący kontakt z zespołem odpowiedzialnym za badanie w danym ośrodku:
  • Generowanie alertów i zapytań w przypadku niezgodności danych
  • Wysyłanie powiadomień w związku ze zmianami w eCRF

Korzyści dla sponsora/CRO z wykorzystania eSource Viewer

 • oszczędność
  redukcja kosztów monitorowania nawet o 40% dzięki zastąpieniu części wizyt bezpośrednich zdalnym dostępem do danych
 • szybkość
  zdalny dostęp do danych (dla osób uprawnionych, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa), możliwość ich weryfikowania i edytowania w wybranym miejscu i czasie
 • efektywność
  usprawnienie przepływu informacji między ośrodkiem a sponsorem dzięki umożliwieniu wglądu do danych 24 godziny na dobę
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania i możliwości wdrożenia eSource Viewer skontaktuj się z nami

Warte podkreślenia

Obecnie działania w ramach monitorowania badania klinicznego związane z weryfikacją zapisów w dokumentacji źródłowej, odbywają się wyłącznie poprzez osobiste wizyty przedstawiciela sponsora w każdym ośrodku, w którym realizowane jest badanie. Generuje to znaczące koszty i wpływa na opóźnienia badań klinicznych. Monitorowanie badania klinicznego stanowi ok. 28% jego kosztów. eSource Viewer zapewnia wgląd do oryginalnej dokumentacji medycznej uczestników badania poprzez integrację z systemem HIS ośrodka. Tym samym umożliwia zastąpienie części bezpośrednich wizyt Monitorów (CRA) w ośrodku, zapewniając dostęp do zanonimizowanych danych medycznych uczestników badań z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.