Rozwijamy się

Narzędzia Monitor – eSource Recruiter, eSource Manager i eSource Viewer – to tworzone od podstaw, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników, innowacyjne oprogramowanie, kompleksowo wspierające proces badań klinicznych. Osiągnęliśmy pierwszy kamień milowy w realizacji naszych zamierzeń – opracowaliśmy specyfikacje funkcjonalne i projekty techniczne oprogramowania.

Podczas trwających ponad cztery miesiące intensywnych prac, zespół Monitora wraz z analitykami Silvermedia i przedstawicielami Partnera Wdrożeniowego – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, opracowali pełen zestaw funkcjonalności wszystkich trzech narzędzi Monitor. Dokonaliśmy ustalenia i opisu szeregu wymagań funkcjonalnych umożliwiających zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania oprogramowania. Stworzyliśmy zestaw usług, jakie oferować będzie oprogramowanie, a także scenariusze dotyczące tego, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach. Wyodrębniliśmy także role użytkowników i opisaliśmy szczegółowo ich uprawnienia i zadania.

Specyfikacja funkcjonalna pozwala nam szczegółowo zaprezentować możliwości naszego oprogramowania oraz sposób jego działania w zakresie poprawy efektywności i wydajności pracy użytkowników – osób zaangażowanych w proces badań klinicznych zarówno po stronie ośrodków, jak i sponsorów/CRO. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji