Rekrutacja do zespołu Monitor CR

Rekrutacja do zespołu Monitor CR

Rozwijamy się, rośniemy, skalujemy nasze rozwiązania - w związku z tymi wyzwaniami potrzebujemy wzmocnić nasz zespół o osoby na stanowiskach: CTO (Chief Technology Officer), Architekt systemów IT, Analityk IT.

Jeśli chcesz: pracować w start-upie o globalnym potencjale i wpływać na jego rozwój, tworzyć oprogramowanie wykorzystywane w realizacji badań klinicznych nad nowymi lekami, integrować dane medyczne z różnych systemów IT, współpracować z "Big Pharma" oraz szpitalami klinicznymi w Europie i USA - zapraszamy!!!

Wszystkim członkom naszego zespołu oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w oparciu o stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej (w ustalonym wymiarze)
 • Pracę w firmie o bardzo dobrej atmosferze i start-up’owej kulturze organizacyjnej
 • Realny wpływ na decyzje w projekcie i na rozwój firmy na skalę globalną
 • Możliwość realizowania własnych, innowacyjnych pomysłów
 • Pracę w płaskiej strukturze w oparciu o metodologię Agile Scrum

Lokalizacja: Łódź lub Warszawa

CV proszę przesyłać na adres: m.przewoznik@monitorcr.pl

Szczegółowy opis poszczególnych stanowisk poniżej:

 

Nazwa stanowiska:

Chief Technology Officer/ Menedżer ds. technologii

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem pracowników i podwykonawców odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania
 • Aktywny udział w kreowaniu biznesu i rozwoju firmy na skalę globalną
 • Ocena możliwości integracji systemów IT przetwarzających dane medyczne pod kątem technicznym
 • Odpowiedzialność za architekturę powstającego oprogramowania, w tym narzędzia do integracji różnych systemów gromadzenia i przetwarzania danych medycznych w standardzie HL7
 • Przygotowywanie rekomendacji dotyczących integracji pomiędzy systemami informatycznymi
 • Rekomendowanie kierunków zmian w procesie wdrażania oprogramowania
 • Monitorowanie rynku pod kątem nowych rozwiązań informatycznych i przygotowywanie rekomendacji ich zastosowania
 • Techniczna ewaluacja efektywności tworzonego oprogramowania
 • Nadzór nad wdrożeniami oprogramowania w Polsce i za granicą

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe) z dziedziny biotechnologii lub badań klinicznych będzie dodatkowym atutem
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, bądź w roli typu: architekt, konsultant techniczny, project manager
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość standardu HL7 i jego praktycznych zastosowań w systemach IT
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystywania różnorodnych języków programowania i technologii informatycznych
 • Umiejętność doboru optymalnych technologii do realizacji projektu
 • Praktyczna znajomość metodologii Agile Scrum
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi
 • Zaangażowanie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów
 • Brak przywiązania do utartych schematów myślenia i działania
 • Umiejętność twórczego, nieszablonowego myślenia
 • Umiejętność inspirowania innych, podejmowanie inicjatywy i kreatywność w działaniu
 • Doświadczenie w realnej współpracy z biznesem, a idealnie w branży IT dla medycyny/farmacji będzie dodatkowym atutem

 

Nazwa stanowiska:

Architekt Systemów IT

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie architektury oprogramowania
 • Projektowanie narzędzi integracji różnych systemów gromadzenia i przetwarzania danych medycznych w standardzie HL7
 • Wybór i walidacja technologii wykorzystywanych w projektach
 • Nadzór nad optymalizacją i jakością tworzonego oprogramowania
 • Zarządzanie cyklem życia architektury informatycznej
 • Rewidowanie systemu pod względem równowagi miedzy zyskami, kosztami oraz ryzykiem, włączając w to zagrożenia bezpieczeństwa
 • Opracowanie architektury IT oraz określanie zakresów ewentualnych zmian
 • Opracowywanie standardów wytwarzania oprogramowania
 • Testowanie oprogramowania
 • Przegląd, ocena, rekomendacja zmian w istniejących rozwiązaniach architektonicznych
 • Edukacja i wspieranie rozwoju technologicznego współpracowników
 • Raportowanie wyników prac
 • Krytyczna analiza kodu współpracowników (ang. Code Review)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Architekta Systemowego / Lead Developera w technologii Java i pokrewnych
 • Bardzo dobra znajomość JAVA (aplikacje webowe, webserwisy, Spring, Hibernate, Maven)
 • Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych, a także relacyjnych baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz integracji systemów IT
 • Znajomość standardu HL7 i jego praktycznych zastosowań w systemach IT
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz przetwarzania informacji nt. wielu zdarzeń projektowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość branży IT dla medycyny/farmacji będzie dodatkowym atutem

 

Nazwa stanowiska:

Analityk IT

Zakres obowiązków:

 • Udział w pełnym procesie tworzenia oprogramowania – z wyłączeniem programowania
 • Projektowanie oraz analiza biznesowa i systemowa tworzonego oprogramowania zgodnie ze standardami
 • Zbieranie, dokumentowanie i uzgadnianie wymagań klientów (szpitale, sponsorzy badań klinicznych, firmy CRO) - odpowiedzialność za zgodność produktu z oczekiwaniami klientów, w tym za funkcjonalności, ulepszenia, dokumentację
 • Opracowywanie dokumentów analitycznych (specyfikacja wymagań), projektowanie przebiegu procesów i makiet aplikacji (interfejsu użytkownika)
 • Współpraca merytoryczna z Architektem Systemu, Programistami i Testerami w zakresie tworzonych produktów
 • Opracowywanie scenariuszy testowych oraz planów testów
 • Wsparcie w testach wewnętrznych oraz odbiorczych użytkownika
 • Przygotowanie odpowiedzi na pytania użytkowników referencyjnych
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów
 • Raportowanie postępów zadań w projekcie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunki informatyka lub pokrewnym
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wysokie umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz przetwarzania informacji nt. wielu zdarzeń projektowych
 • Kreatywność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość branży IT dla medycyny/farmacji, w tym standardu HL7 będzie dodatkowym atutem

Jeśli posiadasz ww. kwalifikacje i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij CV na adres: m.przewoznik@monitorcr.pl