Monitor CR pozyskał grant z NCBiR

Monitor CR pozyskał grant z NCBiR

Z dumą informujemy, że wniosek o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 /poddziałanie 1.1.1, konkurs „Seal of Excellence”, złożony przez spółkę Monitor CR, uzyskał pozytywną ocenę NCBiR
i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu netto to 4 037 451,68 PLN, a kwota przyznanego dofinansowania to 2 848 450,85 PLN.

Celem projektu jest komercjalizacja MCR Tools - innowacyjnego oprogramowania służącego do zdalnego monitoringu danych medycznych w badaniach klinicznych i skalowanie naszych rozwiązań do krajów UE. Monitor CR zamierza wykorzystać lukę technologiczną na rynku i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania IT, które umożliwią ograniczenie kosztów i czasu poświęconego na monitoring badań klinicznych. Realizacja projektu jest przewidziana na 2 lata.