Monitor CR na liście innowacji Digital Health!

Narzędzia MONITOR zostały dodane do listy najbardziej innowacyjnych i wyróżniających się rozwiązań w dziedzinie digital health, którą prowadzi Paul Sonnier - lider opinii w tej dziedzinie.

Zestawienie Digital Health Solutions prezentuje szerokie spektrum rozwiązań w dziedzienie medycyny i farmacji, takich jak np. urządzenia medyczne, sprzęt kliniczny, usługi, aplikacje i oprogramowanie wykorzystywane w medycynie, a także do testów genetycznych lub sekwencjonowania genomu. Lista ta służy jako źródło identyfikacji rozwiązań, które są już dostępne na rynku lub są obecnie w fazie rozwoju.

Jesteśmy dumni, że nasze narzędzia zyskały zainteresowanie światowej sławy lidera opinii w dziedzinie digital health. Więcej informacji można zlaleźć na stronie: http://storyofdigitalhealth.com/solutions/